fbpx

Hotline: 0898 402 142

 

Image Alt

NAGOYA

  /  NAGOYA

Nagoya (名古屋市 ) là thành phố lớn thứ tư (vùng đô thị lớn thứ ba) và là thành phố phồn vinh thứ ba ở Nhật Bản. Nằm ở miền duyên hải Thái Bình Dương, thuộc vùng Chubu trung tâm đảo Honshu, đây là trung tâm hành chính của tỉnh Aichi và là một trong 15 đô thị quốc gia của Nhật Bản. Tên của thành phố đã được lịch sử viết như 那古野 hoặc 名护屋 (đọc như Nagoya). Một từ nguyên thể cho tên của thành phố là tính từ nagoyaka , Có nghĩa là “hòa bình”. Tên Chukyō (中京 ) cũng được sử dụng (Chu (giữa) + kyō (kinh đô)), vì nó là thành phố chính của vùng Chubu trung tâm. Những điều khác nhau được đặt tên sau khi Chukyo, ví dụ như khu vực Chukyo công nghiệp, Chukyo Metropolitan Area, Chukyo truyền hình phát thanh truyền hình, Đại học Chukyo và Trường đua ngựa Chukyo. Nguồn : wikipedia  

Danh sách các trường khu vực Nagoya