fbpx

Hotline: 0898 402 142

 

Image Alt

KYUSHUU

  /  KYUSHUU

Kyushu (九州きゅうしゅう ) là một trong chín vùng địa lý và cũng là một trong bốn đảo chính của nước Nhật Bản. Kyushu nằm ở phía Tây Nam Nhật Bản. Đây là nơi sinh thành của nền văn minh Nhật Bản. Gọi là Kyushu (Cửu Châu) vì vào thời kỳ Asuka ở đây có chín tỉnh. Trước đây nó còn được gọi là Kyukoku hoặc Kukoku (九国; Hán-Việt: Cửu Quốc), Chinzei (鎮西; Hán-Việt: Trấn Tây), Saikai (西海; Hán-Việt: Tây Hải). Khu vực Kyushu trước đây có 9 tỉnh, hiện nay gồm 7 tỉnh là Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, đây là hòn đảo ấm áp ở phía Tây Nam. Sân bay Fukuoka trang bị đầy đủ cho cả tuyến nội địa và quốc tế, tiện lợi trong việc đi chuyển.

Danh sách các trường vùng Kyushuu