fbpx

Hotline: 0898 402 142

 

Image Alt

Các Kỳ Nhập Học

  /  Các Kỳ Nhập Học

4 Kỳ nhập học tại Nhật

Kỳ nhập học tháng 4

Là kỳ nhập học lớn nhất tại Nhật, tất cả các trường Tiếng, Chuyên môn, Đại học, Cao học đều tuyển sinh, học sinh có thể lựa chọn nhiều khóa học đa dạng, phù hợp với tất cả trình độ: Học tiếng 1-2 năm, học Chuyên ngành 1-2 năm, học Đại học 4 năm, Cao học 2-3 năm

Kỳ nhập học tháng 7

Là đợt nhập học có thời gian dài thứ 2, nhưng đây chỉ là đợt nhập học phụ, chỉ có một số trường Tiếng tuyển sinh. Nếu như số lượng học viên đăng ký nhập học đợt tháng 4 nhiều, dù đủ sỉ số lớp thì trường sẽ không tuyển sinh cho đợt tháng 7. Vì là đợt nhập học phụ nên số lượng học sinh đăng ký không nhiều, giảm bớt tỷ lệ cạnh tranh của trường và cục xuất nhập cảnh.

Kỳ nhập học tháng 10

Là đợt nhập học chính lớn thứ 2 trong năm, ngoài trường Tiếng thì các trường Chuyên môn, Đại học cũng tuyển sinh. Đối với trường tiếng, do chỉ học 1 năm 6 tháng nên thường trường sẽ yêu cầu trình độ N3 trở lên hoặc tối thiểu N4. Nếu học sinh đã có N2 muốn học lên bậc Senmon vào kỳ tháng 4 năm tiếp theo có thể lựa chọn khóa học tiếng 6 tháng.

Kỳ nhập học tháng 1

Là đợt nhập học phụ, có thời gian ngắn nhất, bắt buộc trình độ học viên N3 trở lên. Số lượng học viên chọn đợt này ít vì yêu cầu cao. Tuy nhiên, hầu hết các học sinh đăng ký khóa này nếu đủ trình độ tiếng Nhật đều đậu Visa. Học sinh nên lưu ý các trung tâm, trường Tiếng nhận học sinh đợt tháng 1 chỉ với trình độ N5-N4 vì sau khi học 1 năm 3 tháng sẽ không thể đạt được trình độ N2 hầu hết sẽ phải về nước và khó sang Nhật lại.